Niedziela, 24.09.2017, 267 dzień roku

Porównywarka kredytów i pożyczek

Kliknij na interesujący Cię produkt

Regulamin

Wstęp

Serwis sprawdzonekredyty.pl (zwany dalej Serwisem) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży produktów i usług finansowych. Wszelkie informacje zebrane i przedstawione w Serwisie pochodzą z materiałów promocyjnych oraz stron internetowych Partnerów Serwisu, a także z ogólnodostępnych źródeł informacyjnych. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zweryfikowania prawdziwości zamieszczonej w Serwisie informacji bezpośrednio u usługodawcy lub sprzedawcy.

Właściciel Serwisu ani jakikolwiek inny podmiot nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się do porad i informacji zamieszczonych w Serwisie.

Wszelkie zamieszczone w Serwisie informacje są bezpłatne (z wyjątkiem poradnika –  Sprawdzony poradnik kredytobiorcy,który podlega opłacie 3zł + VAT (3.69zł)). Nie mogą one stanowić w żadnym stopniu wykładni prawnej ani podstawy do podejmowania decyzji finansowych.

Wszystkie przedstawione w Serwisie dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest własnością prywatną.
 2. Niniejszy regulamin określa dozwolone zasady korzystania z Serwisu oraz zakres i zasady usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną.
 3. Serwis jest internetową witryną informacyjną, w której publikowane są artykuły i informacje dotyczące tematyki finansowej. Zadaniem serwisu jest promowanie usług finansowych świadczonych przez zewnętrzne firmy (nazywane dalej Partnerami).
 4. Wyniki wszelkich kalkulacji oraz treść dostarczonych przez Partnerów ofert przedstawianych na łamach Serwisu Użytkownik musi zweryfikować bezpośrednio u Partnerów przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.
 5. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie – w szczególności informacje o ofertach kredytowych, pożyczkowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych – pochodzą z ogólnodostępnych, publicznych źródeł i zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem.
 6. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi informacyjne (z wyjątkiem poradnika –  Sprawdzony poradnik kredytobiorcy,który podlega opłacie 3zł + VAT (3.69zł)).
 7. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba poszukująca informacji zamieszczonych w Serwisie i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 8. Partnerem serwisu jest firma, o której ofercie zostały zamieszczone informacje wraz ze stosownym linkiem odsyłającym do strony internetowej lub zewnętrznego formularza wniosku o uzyskanie produktu lub usługi.

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Serwis świadczy wyłącznie usługi informacyjne o niezobowiązującym charakterze.
 2. Serwis promuje działalność Partnerów dostarczających usługi lub produkty finansowe.
 3. Serwis nie pośredniczy w składaniu i rozpatrywaniu wniosków o produkty lub usługi finansowe, ani też nie uczestniczy w realizacji umów zawartych przez Użytkowników z Partnerami.

Warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne (z wyjątkiem poradnika –  Sprawdzony poradnik kredytobiorcy, który podlega opłacie 3zł + VAT (3.69zł)).
 2. Usługi świadczone przez Partnerów Serwisu podlegają regulaminom, umowom i ustaleniom pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Serwis nie pośredniczy ani nie jest stroną w relacjach pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem promowanych przez Serwis usług i produktów dostarczanych przez Partnerów Serwisu.
 4. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były aktualne i wyczerpujące. Użytkownik zobowiązany jest jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania do zweryfikowania aktualności i prawdziwości pozyskanych w Serwisie informacji i danych.
 5. W przypadku wypełniania formularzy zawartych w Serwisie (lub do których Serwis odsyła Użytkownika) Użytkownik zobowiązany jest do podawania dokładnych, kompletnych i prawdziwych danych. Za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy lub podania błędnych lub nieprawdziwych danych w pełni i wyłącznie odpowiada Użytkownik.
 6. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza i/lub wniosku prezentowanego w Serwisie (lub do którego Serwis odsyła Użytkownika) nie jest równoznaczne z gwarancją pozyskania danego produktu lub usługi.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Wszelkie umowy i zobowiązania wynikające z decyzji podjętych na podstawie zamieszczonych w Serwisie informacji i/lub wypełnienia przez Użytkownika formularza zawartego w Serwisie (lub do którego Serwis odsyła Użytkownika) zawierane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu. Serwis nie pośredniczy w tych czynnościach i nie jest stroną w sprawie.
 2. Przed wypełnieniem jakiegokolwiek formularza zawartego w Serwisie (lub do którego Serwis odsyła Użytkownika) Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi regulaminami oraz innymi dokumentami i informacjami dotyczącymi danego produktu lub usługi, opublikowanymi lub dostarczonymi Użytkownikowi bezpośrednio przez oferującego produkt lub usługę Partnera.

Reklamacje

 1. Treści zamieszczone w Serwisie nie podlegają czynnościom reklamacyjnym, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące produktów i/lub usług dostarczanych Użytkownikom przez Partnerów Serwisu należy składać bezpośrednio u Partnerów, zgodnie z wytycznymi odnośnie postępowania reklamacyjnego dotyczącego danego produktu lub usługi, opublikowanymi lub dostarczonymi Użytkownikowi bezpośrednio przez Partnera.

Partnerzy

 1. Serwis publikuje – na mocy odpowiednich upoważnień – znaki towarowe, handlowe i firmowe oraz linki do innych witryn i serwisów internetowych, a także inne informacje (w tym treści ofert) dotyczące zewnętrznych podmiotów świadczących usługi lub oferujących produkty finansowe.
 2. Publikacje o których mowa w punkcie 1 działu „Partnerzy” niniejszego Regulaminu służą wyłącznie celom informacyjnym i promocyjnym.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów.
 4. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, w tym za dostawę oraz jakość oferowanych przez nich produktów i usług.

Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w zawartych w Serwisie formularzach (lub formularzach do których Serwis odsyła Użytkownika) nie są dostępne dla właściciela i operatorów Serwisu i trafiają bezpośrednio do Partnerów Serwisu. Administratorami tych danych są Partnerzy Serwisu.
 2. Pozostałe zasady przekazywania, udostępniania i ochrony danych osobowych w Serwisie reguluje oddzielny dokument o nazwie „Polityka Prywatności”.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim, w tym artykuły informacyjne, treści ofert oraz wszelkie elementy graficzne. Wykorzystanie chronionych prawem materiałów autorskich bez zgody Serwisu jest zabronione.
 2. Treści ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Partnerów Serwisu, elementy identyfikacji wizualnej Partnerów oraz inne ewentualne treści, znaki graficzne i narzędzia informatyczne będące własnością Partnerów zostały wykorzystane za ich wiedzą i zgodą. Serwis nie jest uprawniony do udzielania dalszej zgody na ich wykorzystanie przez firmy i osoby trzecie.
 3. Wszelkie informacje i treści znajdujące się w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do użytku osobistego.
 4. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści, materiałów, elementów graficznych i narzędzi zawartych w Serwisie do celów innych niż osobiste – w tym komercyjnych.
 5. Kopiowanie, powielanie, dystrybucja, redystrybucja, emisja, edycja i udostępnianie osobom trzecim materiałów, informacji, elementów graficznych i narzędzi zawartych w Serwisie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.
 6. Wszelkie znaki handlowe i towarowe zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego oraz powszechnie przyjętych zasad postępowania w sieci Internet i norm etycznych i moralnych uznanych społecznie za obowiązujące.
 2. Żadne informacje dotyczące produktów i usług finansowych – zarówno przedstawiające treść konkretnej oferty danego Partnera, jak i stanowiące rozważania o charakterze ogólnym – nie stanowią oferty zawarcia umowy z Partnerem, nie stanowią umowy z Partnerem, ani tym bardziej nie stanowią gwarancji zawarcia przez Użytkownika jakiejkolwiek umowy z Partnerem.
 3. Zawarcie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Partnerem Serwisu a jego Użytkownikiem jest sprawą wyłącznie pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem i jest uzależnione od warunków i wymogów stawianych przez Partnera.
 4. Serwis nie jest stroną w żadnej umowie zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, nie ponosi odpowiedzialności za jej zawarcie, obowiązywanie oraz realizację, w związku z powyższym nie jest również stroną w ewentualnych sporach pomiędzy nimi.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w Serwisie pod adresem sprawdzonekredyty.pl

Zakończenie

Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego Regulaminu nie ma prawa korzystać z Serwisu i proszony jest o jego natychmiastowe opuszczenie.

Każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty zadłużenia w czasie, kwocie i na warunkach określonych w zawartej z kredytodawcą lub pożyczkodawcą umowie. Serwis rekomenduje podejmowanie odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji dotyczących produktów i usług finansowych oraz regularne badanie przez Użytkowników swojej zdolności kredytowej.

©2013 SprawdzoneKredyty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

TA STRONA UŻYWA COOKIES

Informujemy, iż serwis internetowy www.sprawdzonekredyty.pl używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przegladarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności

AKCEPTUJĘ      zamknij okno

FORUM
facebook